PLASTIČNI TIPL SA KLINOM

Koristi se za pričvršćivanje izolacionih ploča od stiropora u fasadnom sistemu termoizolacije za čvrste
podloge (opeka, beton, blok). U zavisnosti od debljine termoizolacionih ploča tiplove proizvodimo u više dimenzija - dužina. Pomoćni materijal za ETICS sisteme u skladu sa ETAG 004 External Therminal Insulation Composite System.

 

Šifra proizvoda Materijal Dimenzije (mm) Pakovanje (kom.)
00436 PE/PP 10x70 250
00408 PE/PP 10x100 250
00366 PE/PP 10x140 250
00367 PE/PP 10x160 250
00366 PE/PP 10x180 200
00664 PE/PP 10x200 200
00102 PE/PP 10x220 200
00094 PE/PP 10x260 100
00149 PE/PP 10x300 100