Zaštita žiga Jugoplast

  • Zaštita žiga Jugoplast

SZR Jugoplast, Tanaska Rajića bb, Guča Srbija, je 2019 godine podnela zahtev za priznavanje individualnog žiga Zavoda za intelektualnu svojinu.

Žig JP Jugoplast je upisan u registar žigova 30.09.2019. godine, broj 77728.

17.01.2020