ALUMINIJUMSKI POČETNI PROFIL

Aluminijumski početni profil namenjen je za zaštitu donjih površina kompozitnih sistema termoizolacije fasade od uticaja vlage, mehaničkih oštećenja, insekata, glodara i ravno početno postavljanje ploča. U zavisnosti od debljine izolacionih ploča početni profil proizvodimo u više dimenzija od nekorodirajućeg aluminijuma. Pomoćni materijal za ETICS sisteme u skladu sa ETAG 004 External Therminal Insulation Composite System.

Šifra proizvoda Materijal Debljina lima (mm) Širina profila (mm) Dužina profila (mm) Pakovanje (kom.)
00188 ; 00646 AL 0,5 50 ; 80 2500 20
00478 ; 00045 AL 0,5 100 ; 120 2500 20
00663 ; 00057 AL 0,7 150 ; 180 2500 20