TUV Sertifikat

  • TUV Sertifikat

Da bi još uspešnije nastupali na domaćem tržištu, tržištu u regionu, kao na tržištu EU, JUGOPLAST je izvršio sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom po zahtevima standarda ISO 9001:2015. Sertifikaciju je izvršilo renomirano sertifikaciono telo TMS (Technical & Menagement Service) prema TUV SUD standardima.

15.08.2017